ISO 9001, ISO 14001 og EMAS

Normalt er vi bløde og fleksible når det gælder kundernes behov, men når det kommer til kvalitet og miljø, så bliver vi firkantet.

Hos Strandbygaard Grafisk stiller vi store krav til os selv og vores leverandører. Vi ønsker at sikre en ensartet kvalitet i vores produkter og processer. Vi træner hver dag på at efterleve mottoet – Rigtigt første gang, til aftalt tid. Udover at stille krav til råvarer og fremstillingsprocessen lægger vi stor vægt på et motiverende arbejsmiljø, hvor sikkerheden er i top. Når det gælder naturen, så er vores holdning meget enkel – vi trykker med omtanke for miljøet.

Hos Strandbygaard Grafisk følger vi de internationale standarder inden for kvalitets- og miljøledelse.


ISO 9001
ISO 9001 er den internationale standard for kvalitetsledelse, der medvirker til at sikre en systematik
i indkøbs- produktions- og salgsprocessen. Standarden stiller ligeledes krav til formulering af en kvalitetsstrategi og en løbende udvikling af kvalitetsarbejdet hos Strandbygaard Grafisk a/s.
ISO 9001-certificeringen revideres én gang årligt, og det kontrolleres, at virksomheden overholder
de fastlagte procedurer.

> Læs mere om ISO 9001


ISO 14001
Som ISO 14001-certificeret virksomhed lever op vi op til den internationale standards krav om miljøledelse, der er et redskab til at styre, overvåge og samtidig nedbringe den belastning af miljøet, der er et resultat af vores aktiviteter.
Det er et krav i ISO 14001, at vi dokumenterer løbende miljøforbedringer ved fastsættelse af mål og handlingsplaner. ISO 14001-certificeringen revideres en gang årligt, og det kontrolleres om de fastsatte miljømål opnås.

> Læs mere om ISO 14001EMAS
EMAS står for "Eco-Management and Audit Scheme". EMAS er EU's miljøledelsesordning, som er frivillig og henvender sig til alle typer virksomheder. EMAS er en overbygning på en ISO 14001-certificering, hvor den vigtigste forskel er udgivelsen af en årlig miljøredegørelse. EMAS er ifølge miljøstyrelsen det mest ambitiøse miljøledelsessystem, en virksomhed kan indføre. Som certificeret virksomhed lever Strandbygaard Grafisk a/s op til EU’s krav om miljøledelse.

> Læs mere om EMAS